Ένα όμορφο και ξεχωριστό μήνυμα από την ΕΝΠ στη σελίδα της στο Facebook, συνοδευόμενο με δύο φωτογραφίες: «Εμείς τζιαμαί… Ελιές τζιαι τερατσιές πάνω στον ρότσο τους. Ένωσις και μόνον Ένωσις!».